Zasadnutia Obecného zastupiteľstva na Youtube.

Počnúc 2. riadnym zasadnutím zastupiteľstva obce Veľké Úľany došlo k revolučnému kroku, zaznamenávaniu zasadnutí videokamerou a následne publikovaniu záznamov na Youtube. Ak chcete mať naj aktuálnejšie informácie o obsahu zasadnutí zastupiteľstiev vo video a audio formáte, prihláste sa v Youtube na odber noviniek a stlačte zvonček ak chcete dostať správu vždy, keď sa objaví nový záznam.

Link na videozáznamy

Zasadnutie OZ Veľké Úľany 12. Decembra 2018
Zasadnutie OZ Veľké Úľany 13. Februára 2019
Zasadnutie OZ Veľké Úľany 10. Apríla 2019