Komáre

Prudký príchod tepla

Začiatkom leta roku 2019 nás nemilo prekvapila invázia komárov, akú si málokto z nás pamätá.  Príčinou ich nadmerného výskytu bola pre tento hmyz priam najideálnejšia konštelácia počasia, vytrvalé zrážky v kombinácii s narastajúcou teplotou.

Obrázok vo väčšom rozlíšení.

Ako vidno z priebehu historických záznamov počasia pre Veľké Úľany, na jar nám  krásne pršalo a zároveň prišli nadpriemerné teploty pre jún.

Komár – Superman

Komáre (najmä kalamitný druh Aedes) majú vynikajúcu taktiku prežitia a zachovania rodu. Oplodnené samice sa najprv zásobia rastlinným nektárom, ktorý potrebujú ako svoju potravu. Zaujímavosťou je, že pri nasýtení sa nektárom z kvetov komáre slúžia ako opeľovače rastlín, v niektorých lokalitách dokonca ako jediný opeľovač. Následne vyhľadávajú zdroj krvi, ktorý ako výdatný zdroj proteínu potrebujú na produkciu vajíčok. Po produkcii vajíčok samica komára v našich podmienkach tieto vajíčka nakladie do vhodných liahnisk – do plytkých zdrojov vody, mlák, jazierok, mokradí. Tieto vajíčka (ktorých môže byť aj 2000) sú schopné čakať a prežiť dokonca až 10-15 rokov!

Pri opätovnom zaliatí liahnisk v kombinácii s vyššou teplotou sa tieto vajíčka vyliahnu, po niekoľkých dňoch sa zmenia na larvy a opäť po niekoľkých dňoch v závislosti od teploty sa zakuklia a z kukly sa vyliahne dospelý komár. Keď je týchto zaliatych mlák veľa (vytrvalé zrážky) a teplota im praje, vyliahne sa komárov nadmerné množstvo a začína sa pre nás nepríjemné obdobie ich nadmerného výskytu.

Akčný plán

Dňa 13. júna 2019 krízový štáb okresného úradu Galanta vydal vyhlásenie o mimoriadnej situácii – potrebu riešenia kalamitnej situácie komárov. Tu je nutné podotknúť, že žiadna norma na kalamitný stav na Slovensku neexistuje. Kalamitný stav je pojem pre subjektívne zhodnotenie nadmerného výskytu niečoho neželaného. K vyhláseniu okresný úrad vydal Písomný pokyn – popis postupu, ktorý musia obce dodržať v prípade, že sa rozhodnú vykonať plošný postrek na likvidáciu komárov.

V našej obci sa pred rozhodnutím o ďalšom postupe vykonal monitoring výskytu komárov. Tento monitoring na objednávku obce vykonal RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc., parazitológ a docent z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pán Jalili počas 2 dní vykonal pozorovania liahnisk komárov a k tomuto pozorovaniu napísal správu.

Obec sa na základe týchto informácií, no najmä aj z dôvodu sťažností obyvateľov, rozhodla vykonať 19. júna 2019 plošný postrek, ktorého cieľom bolo zníženie počtu komárov. Informáciu o tomto postreku obec vyhlásila v miestnom rozhlase, zverejnila ho na obecnej www stránke, ako aj na Facebooku.

Kritické hlasy

Na informáciu o chystanom postreku však neprišli len pozitívne ohlasy ľudí očakávajúcich spásu. V priebehu niekoľkých hodín sa Facebook stránka obce začala plniť negatívnymi komentármi tých obyvateľov, ktorí s postrekom nesúhlasili, čím vznikla zaujímavá situácia z pohľadu demokracie. Jeden tábor obyvateľov očakával od predstaviteľov obce okamžité riešenie s otravným hmyzom, druhý tábor však považoval postrek za nebezpečný úkon a nesúhlasil s tým, aby sa postriekal jeho pozemok.

Skúsme si teda zrekapitulovať dostupné informácie, aby bolo možné zaujať čo najobjektívnejšie stanovisko.

Prvou veľmi dôležitou informáciou je, že nadmerné rozšírenie komárov nieje spojené so signifikantným šírením chorôb ohrozujúcich človeka. Komáre pôsobia najmä nepríjemne, môžu však spôsobovať reakcie u alergikov. Úrad verejného zdravotníctva SR: „Komáre na území Slovenska pôsobia na ľudí v prípade ich nadmerného výskytu predovšetkým obťažujúco, čím sú príčinou zhoršovania komfortu života, nie poškodzovania zdravia.“

Postrek náš všemocný

Postrek sa mal vykonať prostriedkom Rotryn 50, čo je na Slovensku schválená chemická látka – insekticídny postrek. Po prečítaní karty bezpečnostných údajov sa dozvieme, že aktívnou zložkou tohto postreku je 5% koncentrácia látky s názvom Cypermetrín. Táto chemikália pôsobí na živé organizmy dvojitým účinkom. Jednak pôsobí toxicky na nervový systém, čiže ho narúša a zároveň potláča imunitný systém príjemcu, zabraňuje vytváraniu obranných protilátok v organizme. Selektívnosť na iné organizmy (domáce zvieratá, divá zver, človek) sa dosahuje objemovou  koncentráciou – čiže čím redší postrek (menej koncentrovaný na aktívnu látku), tým slabší účinok na väčšie živé tvory.

Podľa štúdií škodlivosti cypermetrínu bolo dokázané, že existuje súvis s podaním tejto látky testovacím zvieratám a nasledovnými javmi:

– Toxicita – škrabanie sa, záchvaty, slinenie
– Znížená imunita – po podaní látky sa znížilo vytváranie protilátok
 – Vplyv na rozmnožovanie – vývojové oneskorenia mláďat
–  Mutagénnosť – poškodenie genetického materiálu
– Karcinogénnosť – potenciálny ľudský karcinogén
– Autizmus – štatisticky zvýšené rozšírenie autizmu

Cypermetrín nieje žiadna novinka, alebo niečo mysteriózne. Tento Pyretroid sa okolo nás vyskytuje v pomerne rozšírenom rozsahu. V približne 5 až 10 násobne nižšej koncentrácii ako v priemyselnom produkte Rotryn 50 sa vyskytuje napríklad aj v bežne dostupných prostriedkoch na ničenie domáceho hmyzu (spreje, prášky, domáce postreky, odparovacie gély).

Iróniou osudu je, že striekanie intravilánov cypermetrínom má nízku účinnosť a striekanie v extraviláne je zákonom zakázané.

A čo ostatní?

Nemenej vážnym dosahom postreku je jeho dopad na ostatný hmyz. Postrek si totiž nevyberá svoju obeť podľa toho či patrí do neobľúbeného teamu Komáre alebo nie. Ničí pri zásahu rovnakým spôsobom napríklad aj motýle, muchy a včely. Z tohto dôvodu sa postrek vykonáva v nočných, alebo veľmi skorých hodinách, keď je aktivita užitočného hmyzu nižšia, naopak, kedy sú komáre aktívnejšie. Tu však nastáva problém s perzistenciou (životnosťou) postreku. Cypermetrín je aktívny na listoch rastlín ešte 3 dni po aplikácii, počas pozorovaní minimálne štvrtina včiel uhynula po styku s postriekanou rastlinou. Aj tie včely, ktoré prežili mali problém s učenlivosťou a efektivitou zberu peľu.

Ďalším v poradí dotknutých sú tie živočíchy, ktoré sa živia hmyzom, čiže vtáctvo.  Hniezdiská vtáctiev zasiahnutých postrekom majú vyšší stupeň úmrtnosti mláďat, čím sa celý potravinový reťazec ochudobňuje smerom nahor.

V karte bezpečnostných údajov sa tak isto dozvedáme, že je prípravok toxický pre ryby a vodné živočíchy už pri koncentrácii 0,0020 mg/l a to po dobu minimálne 96 hodín, čiže je nutné zabezpečiť postrek tak, aby sa nedostal v žiadnom prípade do kanalizácií, podzemných a povrchových vôd.

Existuje riešenie?

Riešení na zvládnutie invázie komárov je niekoľko. Najekologickejší prístup je samozrejme nerobiť nič, prípadne brániť svoje obydlia mechanicky, sieťkami voči hmyzu, obmedziť pobyt vonku, používať prírodné repelenty a podobne.

Hovoríte že mám ísť s týmto názorom do … hája? 🙂

Rozumiem, tiež mám rád keď si v lete môžem sadnúť von, v kľude ísť s rodinou do prírody za športom a turistikou.

Našťastie existuje ešte jedno ekologické riešenie. Existuje totiž baktéria – Bacillus thuringiensis israelensis (BTi), z ktorej sa vysušením vyrába pre iné organizmy neškodný proteín, smrteľne pôsobiaci prípravok na larvy nevyliahnutých komárov. Tento prostriedok sa aplikuje priamo do liahnisk a používa sa vo vyspelých krajinách zasiahnutých nadmerným výskytom komárov, napríklad v susednom Rakúsku alebo Maďarsku. Medzi najdôležitejšie výhody tohto postupu je zníženie stavu lariev komárov, čiže nevyliahnutý komár nemôže naklásť nové vajíčka ďalších generácií, ďalej zaručená selektívnosť iba na komáre a nie na iné druhy hmyzu a v neposlednom rade ľahká aplikácia (postrekovač na chrbte).

Tento postup má však aj nevýhody. Pre správnu a včasnú aplikáciu prostriedku BTi je potrebné vopred poznať miesta liahnisk komárov, čiže mať mapu potencionálnych zdrojov a následne na jar vykonávať pravidelný monitoring týchto liahnisk. Monitoring slúži na pozorovanie stavu a kvantity vývoja lariev, pri premnožení sa aplikuje BTi. Monitoring je najnákladnejšia časť tohto postupu, ak je vykonávaný na zamestnaneckej báze. V zahraničí však existujú aj združenia dobrovoľníkov, ktorí takéto pozorovania vykonávajú zdarma.

Chcete pomôcť?

Tento článok považujem čiastočne aj za verejnú výzvu.  Na monitoring sú potrební dobrovoľníci. Ak ste ochotní sa vydať cestou sveta bez chemických postrekov a doterajší postup považujete za nesprávny, budem rád ak sa mi ozvete.

Zn.: Len seriózne ponuky 🙂

Záver

Hovorí sa, že príroda je všemocná. Niekedy si človek myslí, že ju dokáže skrotiť pre svoje pohodlie a životný štýl. Je to však ilúzia, sme voči prírode a jej vrtochom takmer bezmocní. Čím viac budeme ohýbať pružnú haluz prírody, tým silnejšie nás švihne späť.

3 komentáre k “Komáre”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *