Prvé verejné zasadnutie – ideme naostro.

Dňa 28.11. 2018 sa uskutočnilo prvé verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Veľké Úľany. Je to pre mňa veľká skúsenosť s dobre zabehnutou štruktúrou zastupiteľstva. Som veľmi rád, že sa na zasadnutí zúčastnili aj zástupcovia verejnosti a dúfam že tento trend bude pokračovať.

Do navrhnutého programu boli ešte vložené a schválené nasledovné rokovacie body:
– oznámenie pána starostu o výbere svojho zástupcu
– návrh a voľba prísediaceho na súdnych pojednávaniach
– návrhy prítomných občanov

Väčšina prejednávaných bodov programu prebehla podľa očakávaní, voľby predsedov komisií boli schválené jednohlasne, a myslím že zvolení predsedovia komisií bol vybratí zodpovedne, s ohľadom na ich predošlé skúsenosti a záujem pracovať v nich.

Rovnako jednohlasne bol odhlasovaný návrh na riaditeľa Verejnoprospešných služieb obce – pána Jozefa Sztraku. Osobne som rád za túto voľbu, verím že pán Straka prinesie do „réžie“ obce systém a aj opticky sa obec posunie viac k čistote a poriadku.

Pán starosta František Gőgh v bode programu o menovaní svojho zástupcu voľne citoval zo zákona 369/1990 Zb. – Zákon o obecnom zriadení, konkrétne § 13b: „Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.“

Tento paragraf bol v minulosti novelizovaný, vo verzii z roka 2006 ešte za starostov návrh zástupcu starostu hlasovali poslanci. Dnes už je zákon v tvare, keď poslanci nemajú žiadnu možnosť ovplyvniť výber zástupcu, menuje ho výlučne starosta.

Pán starosta ešte v úvode zasadnutia pripomenul, že to, že sme tu, je vôľa voličov, vôľa obyvateľov našej obce. Voliči vybrali a dali dôveru dvanástim zástupcom, ktorých úlohou je zodpovedne viesť obec.

Pri obhajobe svojej voľby zástupcu preto predostrel svoju motiváciu, hlavné kritérium na výber svojho zástupcu, a to váhu volenej legitimity, toho poslanca, ktorý dostal vo voľbách najviac hlasov občanov. Oslovil teda poslanca Kristiána Sercela, s požiadavkou na súhlas s akceptovaním postu zástupcu. Tento krok hodnotím ako veľmi pozitívny, výber zástupcu starostu obce podľa kľúča najvyššej podpory voličov je jeden z najsprávnejších.

Pán poslanec Sercel však tento post neprijal, s odôvodnením, že jeho podnikateľské aktivity momentálne, a aj s očakávaním na blízke rozširovanie aktivít neumožňujú zodpovedne prijať tento významný post.

Pán starosta nám vzápätí predstavil svojho zástupcu, ktorého oslovil v druhom kole, pána Ing. Pavla Száraza. Jeho voľbu obhájil jeho najväčšou prítomnosťou v obci, pre prípady, keď je zvolený starosta pracovne zaneprázdnený inými aktivitami (ZMOS, Dozorná Rada Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, atď).

Pán Száraz túto funkciu prijal a zaujal miesto po boku pána starostu.

V diskusii pred skončením zastupiteľstva som pánovi starostovi položil otázku, z akého dôvodu nastala zmena motivácie, keď v prvom rade hodnotil výber zástupcu podľa váhy legitimity, podľa získaného počtu hlasov, ale reálny výber toto kritérium nezohľadňuje. Na túto otázku som žiaľ nedostal uspokojivú odpoveď.

V diskusii ešte zazneli vopred prípravené otázky jednotlivých poslancov na problémy v obci, boli dohodnuté kontrolné, prípadne nápravné riešenia.

Toto zastupiteľstvo mi dalo veľmi veľa, veľmi veľkú skúsenosť 🙂

4 komentáre k “Prvé verejné zasadnutie – ideme naostro.”

 1. Myslíš že vo finančnej a stavebnej komisii sú tý správny??? lebo tu o skúsenostiach nemôžme hovoriť. Ale vidím že predseda fin.komisii začal intenzívne pracovať…..vid. faktúra za Jazdecké preteky,ktorá je v rozpore aj so zákonom a aj s morálnym a etickým kódexom…

  1. Zdravím Tibor,

   nepoznáme sa, nenapísal si svoje priezvisko. Dajme prosím predsedom komisií šancu, aby dokázali že sú tí správni na svojom mieste. V komisii nebudú predsedovia sami, budú tam mať aj členov, ktorí dúfajme zabezpečia čo najlepšiu vyváženosť a nestrannosť. Čo sa týka ostatných informácií, mám rád vecnú a faktami podloženú diskusiu, nielen v tejto záležitosti ale všeobecne.

   Kristián Lipták

  2. Neviem kto si … Tibor ! Ked nemáš presné informácie , prosím ťa nebud hrdina na internete za telefónom alebo za počítačom… Viem, niekto chce zažit svojich 5 minút slávy… Ako to bolo aj pred volbami… Nebudem to tu rozoberať… Ale nepíš také veci o ktorom nemáš ani minimálne tušenie. Nezavádzaj ludí. Šírenie Dezinformácií je jav slabých osobností…
   A bez chrbtovej kosti…
   Ale asi to je jasné z tvojho kommentára…

   1. Nehnevajte sa,ale Vaša odpoveď na komentár pána Tibora, ktorý sa síce nepredstavil celým menom, vôbec nie je vecná a hodí sa do diskusie akurát do miestneho pohostinsvta. ..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *